Fundacja Dla Biebrzy została zarejestrowana 13 lutego 2020 r. pod numerem KRS 0000828586. Połączyła nas miłość do Biebrzy i okolic. Jako fundacja chcemy działać w pełni profesjonalnie dla zachowania przyrody Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz rozwoju turystycznego na tym terenie.

Zbieramy na sprzęt dla strażaków

Fundacja dla Biebrzy zrobiła wczoraj rozeznanie wśród strażaków w trzech miejscach w Dolinie Biebrzy, gdzie gaszone są pożary. Strażacy potrzebują sprzętu brakującego i takiego, który się w czasie akcji zużywa: wężów strażackich, motopomp do wody – pływających i szlamowych do wody brudnej, tłumic metalowych i teleskopowych, prądnic, zbiorników na wodę

Czytaj dalej

Apel do Ministra Środowiska i Ministra Klimatu

Wystosowaliśmy do Ministra Środowiska i Ministra Klimatu pilny apel o natychmiastowe wsparcie finansowe, sprzętowe i osobowe Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz większe zaangażowanie państwa w walce z pożarami biebrzańskich torfowisk. Naszym zdaniem bez szeroko zakrojonej akcji ratunkowej nie da się szybko zapanować nad pożarem, a straty dla przyrody będą ogromne.

Czytaj dalej

Odpowiedź od Starostwa w Mońkach na pytania fundacji

Pragniemy państwa poinformować, że otrzymaliśmy odpowiedź od Starostwa Powiatowego w Mońkach na nasze zapytania w trybie dostępu do informacji publicznej. Jednocześnie informujemy, że: 1. Nieprawdą jest jakoby drzewa przeznaczone do wycinki miały zły stan zdrowotny, były suche lub w jakiś sposób zniszczone. Na 446 drzew przeznaczonych do wycinki takich drzew

Czytaj dalej

Wycinka drzew wzdłuż Carskiej Drogi

Wielu z państwa bulwersuje planowana wycinka drzew przy Carskiej Drodze. Fundacja Dla Biebrzy podjęła już działania w tej sprawie. Generalnie wycinka przydrożnych drzew ma być wykonana celem poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi. Niestety te tłumaczenia nas nie przekonują, gdyż władze powiatowe najwyraźniej akceptują fakt, że mało kto przestrzega prędkości 50 km/h.

Czytaj dalej