Fundacja Dla Biebrzy została zarejestrowana 13 lutego 2020 r. pod numerem KRS 0000828586. Połączyła nas miłość do Biebrzy i okolic. Jako fundacja chcemy działać w pełni profesjonalnie dla zachowania przyrody Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz rozwoju turystycznego na tym terenie.

Fundacja Dla Biebrzy przekazała specjalistyczny quad dla OSP Trzcianne

Fundacja Dla Biebrzy przekazała dziś Ochotniczej Straży Pożarnej z Trzciannego specjalistyczny zestaw ratunkowo-gaśniczy składający się z terenowego quada Can-Am Outlander 1000 6×6 z modułem szybkiego reagowania VMS oraz przyczepą z dodatkowym zbiornikiem wody. Ten sprzęt posiada też specjalną głowicę – lancę mgłową z przedłużką i wymiennymi dyszami o różnych wydajnościach

Czytaj dalej

Wnioski i uwagi Fundacji w sprawie wycinki drzew przy Carskiej Drodze

Poniżej prezentujemy nasze wnioski i argumenty, jakie wysłaliśmy do RDOŚ. Obalamy w nich wszystkie argumenty Starostwa Powiatowego w Mońkach, które prezentowało w swoich dotychczasowych pismach i wnioskach. Nadal jesteśmy otwarci na merytoryczną dyskusję i oczekujemy od pana starosty wywiązania się z dżentelmeńskiej umowy z dnia 9 marca br., że inwentaryzacja

Czytaj dalej

Carska Droga nie będzie zabytkiem?

Fundacja dla Biebrzy od dłuższego czasu działa w sprawie Carskiej Drogi i zachowania jej unikalnego charakteru. Podejmujemy wiele działań, na różnych frontach i przed różnymi organami.Ostatnio staraliśmy się o wpisanie Carskiej Drogi do rejestru zabytków Województwa Podlaskiego. Naszym zdaniem przesłanek do tego jest całkiem sporo, o czym świadczy treść naszego

Czytaj dalej

Apel fundacji o zapobieganie suszy

Dziś z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka wystosowaliśmy apel o pilne doposażenie Straży Pożarnej, skierowany do starostw powiatowych, urzędów miast i gmin w okolicy Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz do marszałka województwa podlaskiego, wojewody podlaskiego i ministra środowiska. W naszym apelu zawarliśmy następujące postulaty: pilne i kompleksowe doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Czytaj dalej

Wraca wycinka drzew przy Carskiej Drodze

Niestety niespodziewanie wrócił do nas temat wycinki drzew przy Carskiej Drodze. 9 marca Starosta Moniecki wraz z Kierownikiem Wydziału Dróg wyrazili zgodę na ponowną inwentaryzację drzew planowanych do wycinki z udziałem Fundacji i ekspertów. Do oględzin nie doszło ze względu na stan epidemii. To jednak nie powstrzymało Starostwa przed złożeniem,

Czytaj dalej

Zbieramy na sprzęt dla strażaków

Fundacja dla Biebrzy zrobiła wczoraj rozeznanie wśród strażaków w trzech miejscach w Dolinie Biebrzy, gdzie gaszone są pożary. Strażacy potrzebują sprzętu brakującego i takiego, który się w czasie akcji zużywa: wężów strażackich, motopomp do wody – pływających i szlamowych do wody brudnej, tłumic metalowych i teleskopowych, prądnic, zbiorników na wodę

Czytaj dalej

Apel do Ministra Środowiska i Ministra Klimatu

Wystosowaliśmy do Ministra Środowiska i Ministra Klimatu pilny apel o natychmiastowe wsparcie finansowe, sprzętowe i osobowe Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz większe zaangażowanie państwa w walce z pożarami biebrzańskich torfowisk. Naszym zdaniem bez szeroko zakrojonej akcji ratunkowej nie da się szybko zapanować nad pożarem, a straty dla przyrody będą ogromne.

Czytaj dalej

Odpowiedź od Starostwa w Mońkach na pytania fundacji

Pragniemy państwa poinformować, że otrzymaliśmy odpowiedź od Starostwa Powiatowego w Mońkach na nasze zapytania w trybie dostępu do informacji publicznej. Jednocześnie informujemy, że: 1. Nieprawdą jest jakoby drzewa przeznaczone do wycinki miały zły stan zdrowotny, były suche lub w jakiś sposób zniszczone. Na 446 drzew przeznaczonych do wycinki takich drzew

Czytaj dalej

Wycinka drzew wzdłuż Carskiej Drogi

Wielu z państwa bulwersuje planowana wycinka drzew przy Carskiej Drodze. Fundacja Dla Biebrzy podjęła już działania w tej sprawie. Generalnie wycinka przydrożnych drzew ma być wykonana celem poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi. Niestety te tłumaczenia nas nie przekonują, gdyż władze powiatowe najwyraźniej akceptują fakt, że mało kto przestrzega prędkości 50 km/h.

Czytaj dalej