Apel do Ministra Środowiska i Ministra Klimatu

Wystosowaliśmy do Ministra Środowiska i Ministra Klimatu pilny apel o natychmiastowe wsparcie finansowe, sprzętowe i osobowe Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz większe zaangażowanie państwa w walce z pożarami biebrzańskich torfowisk. Naszym zdaniem bez szeroko zakrojonej akcji ratunkowej nie da się szybko zapanować nad pożarem, a straty dla przyrody będą ogromne.