Bezpieczna Biebrza

Nowa nadzieja dla Biebrzy.
Fundacja Dla Biebrzy wspólnie z Przelewy24 prowadzą akcję mającą na celu poprawę bezpieczeństwa w Biebrzańskim Parku Narodowym i okolicach.

Pożar, który w kwietniu br. wybuchł w Biebrzańskim Parku Narodowym, był największą na tym terenie katastrofą od wielu lat. Z powodu torfowego podłoża, do większości zarzewi ognia strażacy musieli docierać pieszo, na ciągnikach bądź quadach. Brak odpowiednio dobranego sprzętu utrudniał akcję. Wyjątkowa susza i brak opadów nie były pomocne. Wiele roślin i zwierząt zginęło, zanim nadeszła pomoc. Płonęły siedliska, m.in. orlika grubodziobego czy orlika krzykliwego.

Wspieraj Strażaków – pomóż wyposażyć jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, pomóż zapobiegać pożarom w przyszłości, a w razie ich wystąpienia, daj szansę na szybką i skuteczną reakcję.

Na portalu >> Przelewy24 << uruchomiona została zbiórka

Do najważniejszych celów zbiórki należą:

Grafika: Robert Myka – Burning Cranes
  • utworzenie dedykowanej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej;
  • zakup sprzętu pozwalający na szybkie reagowanie w trudnych, słabo dostępnych terenach torfowisk i lasów;
  • doposażenie jednostek szybkiego reagowania, aby w razie niebezpieczeństwa łatwiej było zwalczać skutki pożaru;
  • szkolenie strażaków w zakresie użycia technik i sprzętu walki z żywiołem;
  • szkolenia dla przewodników biebrzańskich i lokalnej młodzieży z zakresu bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy, zmian środowiskowych i klimatu.

Teraz najważniejsze jest nadzorowanie bieżącej sytuacji i użycie wszelkich możliwych środków zapobiegania pożarom. Do sprawnego monitoringu konieczny jest specjalistyczny sprzęt, który pozwoli zminimalizować ryzyko kolejnej katastrofy.