Carska Droga nie będzie zabytkiem?

Fundacja dla Biebrzy od dłuższego czasu działa w sprawie Carskiej Drogi i zachowania jej unikalnego charakteru.
Podejmujemy wiele działań, na różnych frontach i przed różnymi organami.
Ostatnio staraliśmy się o wpisanie Carskiej Drogi do rejestru zabytków Województwa Podlaskiego.

Naszym zdaniem przesłanek do tego jest całkiem sporo, o czym świadczy treść naszego pisma, które załączamy poniżej. Niestety dwa dni temu otrzymaliśmy krótką odpowiedź od Podlaski Konserwator Zabytków (WKZ), że nie widzi podstaw do wpisania drogi do rejestru. W ocenie WKZ Carska Droga nie spełnia przesłanek art. 3 pkt. 1 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282). Niestety uzasadnienie WKZ, jak na ilość przytoczonych przez nas argumentów jest… dość skromne… Nie znamy zatem motywów tej decyzji, więc trudno nam się do niej ustosunkować.
W każdym razie – próbowaliśmy i będziemy próbować dalej chronić Carską Drogę.