Carska Droga


Carska Droga na podkładzie OpenStretMap

Carska Droga to droga położona w województwie Podlaskim i częściowo na Białorusi. Przebieg: od miejscowości Mężenin (DK8) przez Strękową Górę (DK64), Osowiec Twierdzę (DK65), Goniądz, Suchowolę (DK8), Dąbrowę Białostocką do granicy państwa i dalej do Grodna. Na odcinku granicznym nie ma ciągłości (brak przejścia granicznego). Obecnie droga ma kilka klas i kilku zarządców.

Na odcinku od Mężenina do drogi krajowej nr 64 jako droga powiatowa 1973 B – odcinek długości 14 km. Od skrzyżowania z DK64 do do skrzyżowania z drogą krajową nr 65 w Osowcu Twierdzy jako droga powiatowa 1838 B – odcinek długości 34,4 km. Od skrzyżowania z DK65 do granicy państwa jako droga wojewódzka nr 670 – odcinek długości 70,7 km. Po stronie białoruskiej oznaczona jest jako droga drugiej kategorii H6453.
Na odcinku od Laskowca do Osowca Twierdzy Carska Droga biegnie w granicach Biebrzańskiego Parku Narodowego, w tym też przez obszary bagienne. Potocznie, ale mylnie, pod pojęciem Carskiej Drogi rozumie się odcinek w granicach BPN. Faktycznie ten odcinek jest najciekawszy pod względem przyrodniczym i stał się elementem krajobrazu Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz jedną z większych atrakcji turystycznych tego regionu. Dość powiedzieć, że odcinek Carskiej Drogi w granicach BPN jest być może najczęściej fotografowaną drogą w Polsce.

Historia budowy

Carska Droga została zbudowana na przełomie XIX i XX wieku z dekretu cara Mikołaja II jako szlak mający połączyć trzy carskie twierdze – Grodno, Osowiec i Łomżę – znajdujące się na ówczesnych zachodnich rubieżach Carskiej Rosji. Wtedy zwano ją Drogą Łomżyńską. Pomyślana jako droga rokadowa (biegnąca równolegle do potencjalnej linii frontu) miała duże znaczenie strategiczne dla działań zbrojnych Rosyjskiego Imperium. Decyzja o budowie drogi akurat przez tereny bagienne doliny Biebrzy musiała stanowić nie lada wyzwanie dla ówczesnych inżynierów i budowniczych. Gdyby zachowały się jakiekolwiek projekty Carskiej Drogi miałyby one obecnie nie tylko wielką wartość dla historyków, ale i inżynierów. Należy przypuszczać, że przez tereny bagienne pomiędzy Laskowcem a Dobarzem droga została posadowiona na gruncie wzmocnionym palami, a miejscami, gdzie miąższość torfowisk była większa, powstał nasyp pływający z częściowym tylko wybraniem gruntów niestabilnych.
Więcej na temat historii budowy Carskiej Drogi można przeczytać w artykule Damiana Czerniewicza opublikowanym 14 lutego 2011 roku w Gazecie Turystycznej pt „Carska Droga czyli wycieczka do sąsiedztwa” .

Walory krajobrazowe, przyrodnicze i turystyczne

Cała Carska Droga przebiega przez rejony interesujące pod względem krajobrazu i przyrody. Jednak najciekawszy odcinek to oczywiście fragment Carskiej Drogi wiodący przez Biebrzański Park Narodowy od Laskowca do Osowca Twierdzy, równolegle do rzeki Biebrzy. Odcinek ten ma 33 km długości. Zaraz po wjechaniu na obszar BPN trasa prowadzi przez rezerwat ścisły – to ols, czyli las olchowy porastający bagienne siedliska. Droga posadowiona jest tu na dosyć wysokim nasypie. Krajobraz stopniowo się zmienia i po przejechaniu kilku kilometrów wyjeżdża się na bardziej otwartą przestrzeń bagienną, której sercem jest Bagno Ławki, jeden z większych obszarów torfowisk niskich w Polsce, wraz z pomostem długim na 500 m idącym w głąb torfowisk. Fragment drogi wiodący przez bagna ma około 15 km długości i charakteryzuje się długimi, ponadnormatywnymi odcinkami prostymi.

Po minięciu wieży widokowej na Bagno Ławki stopniowo wjeżdża się w obszar zalesiony, wpierw drzewami liściastymi na mokradłach, potem lasem mieszanym, aż wreszcie w obszar suchy z wyraźną dominacją sosen. Po minięciu Dworu Dobarz droga staje się bardziej kręta o zróżnicowanej niwelecie. Ostatni odcinek przed skrzyżowaniem z DK65 znów przechodzi przez tereny bardziej podmokłe i kończy się długą prostą na ponad 1 km.

Carska Droga na terenie BPN stała się nieodłącznym elementem krajobrazu i została też zaakceptowana (choć niechętnie) przez dzikie zwierzęta. Tuż przy drodze lub nawet bezpośrednio na samej jezdni, często spotkać można łosie. Niestety w wiosenno-letnie wieczory lub po opadach deszczu chętnie na drogę wypełzają gady i płazy, by grzać się ciepłem nawierzchni asfaltowej. Stąd Carska Droga na odcinku prowadzącym przez BPN stała się miejscem masowej śmiertelności m.in. zaskrońców.

Carska Droga na terenie BPN jest też wyjątkową atrakcją turystyczną z licznymi atrakcjami dla odwiedzających. Poza wspomnianym wcześniej pomostem wiodącym w głąb Bagna Ławki i wieżą widokową, przy drodze zlokalizowano kilka niewielkich parkingów z których można udać się na kilku kilometrową przechadzkę np. Groblą Honczarowską prowadzącą do tzw. Łąki Batalionowej z wieżą widokową na torfowiska lub zapętlonym szlakiem Gugny – Barwik. Tuż przy drodze znajduje się też Dwór Dobarz – pensjonat z wyborną i klimatyczną restauracją utrzymaną w stylu wiejskiej karczmy.

Carską Drogą przez BPN prowadzi też turystyczny szlak rowerowy tzw. Green Velo. Stąd w weekendy i w sezonie letnim na drodze można spotkać wielu rowerzystów.
Droga pomiędzy mostem na Narwi a skrzyżowaniem z DK65 została wyremontowana w latach 2013-15 i obecnie jej nawierzchnia jest dobra, z niewielkimi tylko wysadzinami i przełomami. Na całym odcinku przez BPN obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h. Niestety niewielu kierowców tego przestrzega.

Odcinek Carskiej Drogi pomiędzy skrzyżowaniem z DK65 a Suchowolą przejawia swoje walory turystyczne głównie jako droga dojazdowa do takich nadbiebrzańskich miejscowości jak Wroceń i Dolistowo. Niestety poza krótkim odcinkiem od DK65 do Goniądza, nawierzchnia drogi pozostawia wiele do życzenia.