Fundacja Dla Biebrzy przekazała sprzęt strażakom

Z darowizn społecznych Fundacja Dla Biebrzy, po konsultacjach z OSP w Goniądzu, zakupiła i przekazała:
– 30 szt. węży tłoczonych W-52 przekazane dla 7 OSP z gm. Goniądz oraz dla PSP Grajewo
– 13 szt. węży tłoczonych W-75 przekazane dla 7 OSP z gm. Goniądz oraz dla PSP Grajewo
– 12 szt. prądownic przekazane dla 7 OSP z gm. Goniądz
– 8 szt. rozdzielaczy kulowych przekazane dla 7 OSP z gm. Goniądz
– 40 szt. latarek nahełmowych odebrane wieczorem
– 1 pompa szlamowa będzie dostarczona w poniedziałek
– 130 szt. tłumic metalowych teleskopowych będą dostarczone w sobotę
– 100 szt. tłumic metalowych będą dostarczone w poniedziałek
– 100 szt. maseczek ochronnych przekazane dla 7 OSP na terenie gm. Goniądz
– 17 tłumic przekazanych PSP Grajewo

W sumie, dzięki państwa ofiarności, wydaliśmy dziś 64 984,63 zł

Naszym marzeniem by było, aby w Biebrzańskim Parku Narodowym znalazła się chociaż jeszcze jedna (obecnie jest tylko jedna) przyczepa typu Strażak PN – 70. Jest to przyczepa asenizacyjna o pojemności 7 tys. litrów, wyposażona dodatkowo w urządzenia pozwalające na gaszenie lub dogaszanie pożarów w trudno dostępnych miejscach. Przyczepa jest wyposażona w motopompę tłoczącą wodę do węży strażackich, mogących doprowadzać wodę do linii ognia bez wykorzystania ciągnika. Czyli może być wykorzystywana samodzielnie po dostarczeniu na miejsce pożaru, a ciągnik w tym czasie może jechać po kolejną. Posiada również działko wodne z około 30 metrowym zasięgiem. W warunkach biebrzańskich takie przyczepy powinny być do dyspozycji tak Parku, jak i nadbiebrzańskich ochotniczych straży pożarnych.

Niestety, koszt zakupu takiej jednej przyczepy, to około 110.000 zł …

My zbieramy dalej. Może wydarzy się magia..

Nr konta: 26 1600 1462 1897 6978 7000 0001
W tytule prosimy koniecznie wpisać:
„Darowizna na cele statutowe”

Fundacja Dla Biebrzy
Ul. Kościuszki 26 m 11
19-110 Goniądz