Nie będzie wycinki drzew przy Carskiej Drodze

W sprawie kontrowersyjnej wycinki drzew perzy Carskiej Drodze, którą chciały wykonać władze powiatowe w Mońkach, właśnie otrzymaliśmy decyzję Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o braku uzgodnienia dla takiego projektu. Po trzech latach od podjęcia działań przez starostwo, sprawa wraca do punktu wyjścia.

Poniżej skan decyzji RDOŚ

Okazuje się, że w 2020 i 2021 roku tylko my zwróciliśmy uwagę na nierzetelną argumentację starostwa i słabą jakościowo dokumentację. Wszystkie instytucje powołane do ochrony środowiska w pierwszych swoich decyzjach wydawały pozytywne opinie i uzgodnienia (co najwyżej ograniczając liczbę drzew do wycinki do 200).

Zapewne sprawa wycinki powróci, gdyż wciąż są urzędnicy i lokalni politycy, którym przyroda jedynie przeszkadza w ich pojęciu „rozwoju”. Ale my też jesteśmy i nadal będziemy. Od początku też jasno mówiliśmy, że przy Carskiej Drodze należy wyciąć drzewa suche lub połamane, które rzeczywiście zagrażają bezpieczeństwu. Nie pozwolimy jednak na wycinki zdrowych drzew pod fałszywymi pretekstami rzekomej poprawy bezpieczeństwa lub niszczenia nawierzchni przez korzenie.

Zarządowi Dróg Powiatowych zalecamy przeprowadzenie rzetelnej diagnostyki powodu spękań nawierzchni Carskiej Drogi. Już 2 lata temu przesłaliśmy do urzędu w Mońkach ofertę Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, ale zarządca dróg powiatowych nie wykazał zainteresowania wykonaniem takich badań. Wielka szkoda, gdyż instytucja odpowiedzialna za stan dróg powiatowych nadal nie zna prawdziwych przyczyn zbyt szybkiej degradacji nawierzchni Carskiej Drogi. Nie może więc podjąć właściwych działań, by nie dopuścić do powiększania się uszkodzeń.