O nas

Fundacja Dla Biebrzy została zarejestrowana 13 lutego 2020 r. pod numerem KRS 0000828586. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Goniądz (gm. Goniądz, pow. moniecki, woj. podlaskie).

Celami Fundacji są:

  1. ochrona środowiska oraz dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Rzeczpospolitej Polskiej;
  2. działania na rzecz zachowania bioróżnorodności oraz zapewnienia dobrej jakości życia ludzi;
  3. ochrona roślin, grzybów, zwierząt oraz siedlisk niezbędnych do ich funkcjonowania;
  4. budzenie wrażliwości, kształtowanie świadomości społecznej, popularyzacja wiedzy w  sprawach dotyczących środowiska przyrodniczego oraz promocja środowiska przyrodniczego Rzeczpospolitej Polskiej;
  5. wspieranie procesów planowania przestrzennego oraz tworzenia ładu przestrzennego;
  6. wspieranie działalności z zakresu ekologii;
  7. integracja środowisk i organizacji popierających ochronę środowiska przyrodniczego;
  8. wspieranie jednostek samorządu terytorialnego, organów administracji państwowej oraz wszelkich instytucji samorządowych, państwowych i prywatnych w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego, zrównoważonego rozwoju oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

Fundację Dla Biebrzy tworzą:

Małgorzata Stanek – Prezes Zarządu
Specjalistka od zarządzania projektami. Absolwentka Stosunków Międzynarodowych oraz Centrum Studiów Europejskich im. Jeanna Moneta przy Wydziale Politologii i Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Stypendystka programu Socrates/Erasmus. Absolwentka studiów podyplomowych z Psychologii Pozytywnej na Uniwersytecie SWPS w Sopocie oraz pedagogiki leśnej na Dzikich Studiach (pod patronatem Wildnisschule Wildniswissen, Niemcy). Od kilku lat prowadzi własną działalność gospodarczą z zakresu zarządzania projektami i doradztwa w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Od ponad 15 lat zaangażowana w działalność prospołeczną i kulturalną (stowarzyszenia, fundacja), wolontariat (CSR). Pasjonatka przyrody, fotografii, rozwoju osobistego.

Katarzyna Ramotowska – Członek Zarządu
Urodzona Podlasianka. Magister biologii środowiskowej. Absolwentka studiów podyplomowych „Organizacja i Zarządzanie”. Przyrodnik, edukator, terenowiec i fotograf przyrody. Czynny przewodnik po Biebrzy od 1993 roku. Nagrodzona tytułem „Przewodnik Roku 2011”. Autorka polsko- angielskiego słownika przyrodniczego i przewodnika Brama na Bagna. Szkoleniowiec przewodników na kursie organizowanym przez WWF. Przez dziennikarzy mianowana „Królową i Ambasadorem Biebrzy”. Od powołania BbPN czyli od 1993 roku zajmuje się pionierską pracą nad zrównoważonym rozwojem turystycznym Regionu Biebrza. Od ponad 25 lat prowadzi prywatną działalność gospodarczą w dziedzinie edukacji i wypraw przyrodniczych. Od 2018 roku, jako właścicielka gospodarstwa rolnego realizuje projekt: „Gospodarstwo Przyjazne Przyrodzie – Rezerwat NatuRaj”.
W życiu zawodowym „Szefowa”. Na co dzień „Zabiebrzona w stopniu nieuleczalnym”. Pasjonatka. Jej życiowa misja to: OTWIERAĆ OCZY INNYM NA PRZYRODĘ.

Robert Chwiałkowski – Członek Zarządu
Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Inżynierii Lądowej. W 1992 roku obronił pracę dyplomową z prowadzenia dróg przez grunty niestabilne i uzyskał tytuł mgr inż. drogownictwa. W 2000 roku ukończył studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej z marketingu i zarządzania. Współzałożyciel SISKOM – Stowarzyszenia Integracji Stołecznej Komunikacji, organizacji eksperckiej zajmującej się od 2004 roku wspieraniem rozwoju komunikacji. Stały komentator w roli eksperta zagadnień związanych z inwestycjami drogowymi dla Dziennika Gazety Prawnej, Gazety Wyborczej i innych.
Prywatnie pasjonat przyrody nadbiebrzańskiej, fotograf amator, filmowiec montażysta.

Małgorzata Górska – Członek Rady Fundacji
Urodzona Podlasianka. Magister inżynier ochrony środowiska. Od początku pracy zawodowej związana z organizacjami pozarządowymi: WWF Polska, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Greenpeace Polska i Fundacją Greenmind. Od 2002 roku zaangażowana w interwencje ekologiczne większego (kampania na rzecz zmiany przebiegu drogi Via Baltica) i mniejszego kalibru (np. osuszanie łąk cennych przyrodniczo) na poziomach od lokalnego po instytucje europejskie. Angażuje się w procesy kształtowania polityk unijnych, krajowych i regionalnych w zakresie dotyczącym ochrony środowiska. W latach 2008-13 członkini Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Białymstoku. W latach 2014-2017 zastępca dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego. Laureatka Nagrody Goldmanów (2010, Europa), zwanej też ekologicznym Noblem, za koordynację kampanii Via Baltica.
Prywatnie: pasjonatka tkactwa ludowego, propagatorka turystyki ekologicznej, amatorka rolnictwa organicznego oraz harmonijnego i zdrowego życia.

Joanna Polkowska-Sowa – Członek Rady Fundacji
Radca prawny. Odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ukończyła Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Stosunki Międzynarodowe na Wydziale Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od kilku lat doświadczenie zdobywa w wiodącej kancelarii prawnej w Warszawie. Zajmuje się prowadzeniem sporów sądowych z dziedziny prawa cywilnego i gospodarczego oraz korporacyjną obsługą przedsiębiorców. Specjalizuje się również w ochronie dóbr osobistych. Entuzjastka dalekich podróży. Uwielbia obserwować i fotografować zwierzęta w ich naturalnym środowisku. 

Tomasz Sowa – Członek Rady Fundacji
Adwokat. Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wydziału Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Obecnie związany z jedną z czołowych kancelarii prawnych w Polsce. Specjalizuje się w postępowaniach sądowych w zakresie sporów gospodarczych, w tym sporów korporacyjnych, bankowych i budowlanych, a  także w prawie nowych technologii. Pasjonat podróży, przyrody i aktywnego spędzania wolnego czasu (szczególnie nad Biebrzą!) Nie lubi walczyć z organami publicznymi, ale niekiedy musi i podobno nieźle mu to idzie.