S16 – propozycja wariantu alternatywnego

Droga ekspresowa S16 na odcinku Ełk – Knyszyn jest łącznikiem pomiędzy S61 a S19, którego budowa jest konieczna jedynie z powodu zapewnienia ciągłości dla szlaku komunikacyjnego tzw. Via Carpatia wiodącego z Finlandii do Grecji. Nie ma żadnego uzasadnienia dla budowy drogi ekspresowej na odcinku Ełk – Knyszyn. Natężenie ruchu wg generalnego pomiaru ruchu (GPR) 2015 na DK65 wynosi około 4-5 tys. pojazdów na dobę. Większe natężenie jest jedynie w okolicy Białegostoku, Moniek i pomiędzy Grajewem a Ełkiem, ale jest to głównie ruch lokalny, związany z obsługą tych miast, który pozostanie na istniejącej drodze i nie przeniesie się na drogę ekspresową. W ciągu DK65, by zapewnić wystarczającą swobodę ruchu, wystarczy w przyszłości zbudować obwodnicę Moniek i Grajewa oraz być może dobudować drugą jezdnię pomiędzy Grajewem a Ełkiem.

Łącznik pomiędzy S61 a S19, dla ruchu tranzytowego w ciągu tzw. Via Carpatia należy zbudować w korytarzu Łomża (węzeł z S61) – Zambrów (węzeł z S8) – Bielsk Podlaski (węzeł z S19), czyli w korytarzu dróg krajowych nr 63 i 66.Długość tego korytarza dla proponowanego przez nas wariantu alternatywnego wynosi około 84 kilometry i jest porównywalna z długością korytarza Ełk – Białystok wynoszącą około 80 km (mając na uwadze, że GDDKiA Białystok zamierza budować S19 pomiędzy Białymstokiem a Sokółką po starodrożu, obecnie należy mówić już nie o S16 pomiędzy Ełkiem a Knyszynem, ale o S16 pomiędzy Ełkiem a Białymstokiem).

Zalety proponowanego rozwiązania:

1. Proponowany korytarz całkowicie omija obszary chronione i cenne przyrodniczo.
2. Jego długość jest porównywalna do korytarza Ełk – Białystok.
3. Zapewnia ciągłość dla Via Carpatia i nie stoi w sprzeczności z budową S19.
4. Budowa drogi w tym korytarzu może być finansowana funduszami z UE.
5. Odciąża z ruchu tranzytowego obwodnicę Białegostoku.
6. Koszty budowy drogi ekspresowej będą o wiele niższe, niż prognozowane w Tomie E I etapu STEŚ dla S16 na odcinku Ełk – Knyszyn.
7. Poprzez przedłużenie drogi w korytarzu Łomża – Szczytno – Olsztyn pozwoli na zrealizowanie trasy alternatywnej wobec S16 Olsztyn – Ełk, łączącej Białystok z Olsztynem, która również ominie wszystkie obszary cenne przyrodniczo.

Mając na uwadze, że rozważany jest aktualnie nowy wariant pomiędzy Białymstokiem, Augustowem a Raczkami, czyli całkowicie odbiegający od korytarza wskazanego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2016 r., apelujemy, aby do dalszych analiz włączyć także zachodni wariant alternatywny w korytarzu Łomża – Zambrów – Bielsk Podlaski, który w całości przebiega w województwie podlaskim, a więc może być realizowany przez GDDKiA o. Białystok w ramach podpisanej umowy na dokumentację z firmą Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o.
Uważamy, że wariant ten będzie – w rozumieniu wymogów prawnych unijnej Dyrektywy Siedliskowej – realną alternatywą dla drogi ekspresowej stanowiącej fragment europejskiego korytarza transportowego, która wg. obecnych założeń będzie znacząco, negatywnie oddziaływać na obszary Natura 2000. Jako taka, może narazić nasz kraj na kolejny w tym regionie – po Via Baltica – sprzeciw Komisji Europejskiej. Proponowane przez nas rozwiązanie pozwoli go uniknąć i zabezpieczyć potrzeby zarówno transportowe jak i ochrony przyrody.

Proponowany przez nas wariant jest też trasą alternatywną dla S16 Mrągowo – Ełk.

Załączona poniżej mapka pokazuje przebieg dróg na tle obszarów chronionych.
Kolorem czerwonym zaznaczono drogi ekspresowe istniejące lub w budowie, Kolorem pomarańczowym drogi, które są na etapie przetargów lub decyzji środowiskowych i w przeciągu 5-6 lat powinny być zrealizowane.
Kolorem fioletowym zaznaczono korytarz, w którym można poprowadzić alternatywną trasę wobec S16 przecinającą Biebrzański Park Narodowy i Krainę Wielkich Jezior Mazurskich.

Proponowany przez nas korytarz:
1. Omija obszary cenne przyrodniczo i nie powoduje konfliktów środowiskowych.
2. Zapewnia ciągłość dla szlaku Via Carpatia
3. Jest wariantem alternatywnym zarówno wobec S16 Ełk – Knyszyn, jaki i wobec S16 Mrągowo – Ełk.
4. Zapewni dobre połączenie Białegostoku z Olsztynem i dalej poprzez S51 i S7 z Trójmiastem, krótsze niż w przez Augustów/Ełk
5. Przejmie w dużej części ruch z Lublina i Lubelszczyzny zmierzający w kierunku Mazur i Trójmiasta, odciążając mocno obciążone ruchem S17 i S7
6. Zaktywizuje gospodarczo najbardziej zaniedbany obszar Podlasia i Mazur tworząc wygodne połączenie z S8 i S61 i S7.
7. Obsłuży drogą wysokiej klasy port lotniczy w Szymanach.