Konsultacje społeczne ws. przebiegu drogi S16 przez Biebrzę

W dniach 24 sierpnia – 24 września 2021 r. projektant przeprowadza kolejne konsultacje ws. korytarzy drogi ekspresowej S16 przez Biebrzański Park Narodowy. Naszym zdaniem żaden z proponowanych korytarzy nie powinien być realizowany, dopóki nie zostanie włączony do analiz korytarz zaproponowany przez Fundację Dla Biebrzy i inne organizacje pozarządowe.

Bardzo prosimy o udział w konsultacjach i sprzeciwienie się pomysłowi budowy międzynarodowej drogi tranzytowej przez Biebrzański Park Narodowy.

Co trzeba zrobić?

 1. Pobrać częściowo wypełniony formularz ze strony Fundacji Dla Biebrzy
  >>> https://dlabiebrzy.pl/download/S16_19-Formularz-Opinii_A4_w4_v_01_interaktywny-1.pdf
  Prosimy zapisać plik na dysku swojego komputera. Po samym kliknięciu w powyższy link plik będzie w kartotece „pobrane”. Jeśli klikną Państwo prawym klawiszem myszy, pokaże się menu, z którego nalezy wybrać „Zapisz element docelowy jako” i wtedy można wybrać dowolną kartotekę z Państwa komputera.
 2. Otworzyć pobrany plik z własnego dysku. Konieczne będzie posiadanie oprogramowania Adobe Reader lub podobnego, który potrafi edytować pliki w formacie pdf.
 3. Uzupełnić formularz wg poniższych zasad:
  – W pierwszej ramce na pierwszej stronie wpisać swoje imię i nazwisko lub nazwę organizacji.
  – W drugim wierszu kliknąć na kratkę w odpowiedniej pozycji (np. osoby prywatne).
  – W trzecim wierszu podać swój adres email lub email organizacji.
  – Na kolejnej stronie formularza znajdą Państwo proponowane przez nas opinie. Oczywiście możecie je zmienić lub coś dopisać.
  Uwaga: nie należy klikać w kratki przy proponowanych dwóch korytarzach, gdyż w ten sposób projektant zaliczy Państwa głos jako popierający dany korytarz, bez względu na wpisywane opinie.
  – Na trzeciej stronie na dole formularza należy wpisać datę oraz wpisać swoje imię i nazwisko
 4. Po uzupełnieniu formularza należy go zapisać (np. przez kliknięcie w ikonkę z dyskietką po lewej stronie na górze).
 5. Ostatni krok to wysłanie pliku z emaila, jaki Państwo wpisali w formularzu na adres:
  konsultacje@s16-elk-knyszyn.pl
  lub wypełniony formularz wydrukować i wysłać listownie na adres projektanta:
  Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o.
  Al. Jerozolimskie 96
  00-807 Warszawa

Będziemy wdzięczni za każdy Państwa głos. W konsultacjach przeprowadzanych jesienią 2020 roku ponad 90% opinii było wysłanych wg formularza ściągniętego ze strony Fundacji Dla Biebrzy. Powtórzmy ten wynik!!!