Studium sieciowe przebiegu Via Carpatia i S16 w północno‐wschodniej Polsce

Mamy przyjemność zaprezentować dokument pod nazwą „Studium sieciowe przebiegu Via Carpatia i S16 w północno-wschodniej Polsce” datowany na grudzień 2021 roku. Studium to zostało w całości sfinansowane przez Fundację Dla Biebrzy dzięki darowiźnie celowej otrzymanej od Fundacji Zwierz.
Od wielu lat organizacje pozarządowe wskazują, że planowanie przebiegu ważnych ciągów drogowych nie powinno dokonywać się jedynie decyzjami politycznymi, ale wynikać z fachowych analiz korytarzowych. W związku z brakiem reakcji na propozycje alternatywnych korytarzy dla S16 i Via Carpatia, Fundacja Dla Biebrzy postanowiła zamówić niezależne studium, którego celem miało być wykazanie, czy możliwe jest inne poprowadzenie dróg wysokich klas w północno-wschodniej Polsce tak, aby zapewniona była ciągłość tych szlaków i zasadność ruchowa, przy minimalizacji negatywnego oddziaływania na obszary chronione.

Do pobrania: Notatka prasowa

W dokumencie m.in.:
– Zakres opracowania
– Metodyka prac
– Kalibracja modelu ruchu w stanie istniejącym
– Prognozy ruchu
– Wnioski i podsumowanie

Celem opracowania jest wykonanie studium sieciowego, a także wykonanie makrosymulacyjnych prognoz ruchu na potrzeby analizy projektowanej sieci dróg krajowych, w szczególności przebiegu Via Carpatia i drogi ekspresowej S16 w północno‐wschodniej i wschodniej części Polski. Analiza sieciowa ma zbadać czy możliwe są inne korytarze drogowe, odmienne od przyjętych rozporządzeniami Rady Ministrów, mogące z powodzeniem zastąpić drogę ekspresową S16 oraz ciąg Via Carpatia. Przyjęty szeroki obszar analizy sieciowej pozwala na poszukiwanie takich korytarzy drogowych.


Studium – streszczenie w języku niespecjalistycznym 2,18 MB

Załączniki graficzne

Stan bezinwestycyjny w 2019 r. (wariant 0)

Wariant 1
Sieć drogowa zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem oraz bez drogi ekspresowej S16 na odcinku Ełk – Knyszyn i z nowym odcinkiem drogi ekspresowej S8 Raczki – Augustów – Knyszyn Wariant 1a
Sieć drogowa zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem oraz bez drogi ekspresowej S16 na odcinku Ełk – Knyszyn i z nowym odcinkiem drogi ekspresowej S8 Raczki – Augustów – Knyszyn, a także bez drogi ekspresowej S16 na odcinku Olsztyn – Mrągowo – Mikołajki – Orzysz – Ełk (nie wliczając wybudowanych już odcinków trasy ekspresowej dla roku bazowego 2019) Wariant 2
Sieć drogowa zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem, z drogą ekspresową S16 na odcinku Ełk – Knyszyn Wariant 2a
Sieć drogowa zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem, z drogą ekspresową S16 na odcinku Ełk – Knyszyn, a także bez drogi ekspresowej S16 na odcinku Olsztyn – Mrągowo – Mikołajki – Orzysz – Ełk (nie wliczając wybudowanych już odcinków trasy ekspresowej dla roku bazowego 2019) Wariant 3
Sieć drogowa zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem oraz bez drogi ekspresowej S16 na odcinku Ełk – Knyszyn i z nowymi odcinkami dróg ekspresowych S66 na odcinku Boćki – Zambrów – Łomża oraz S53 na odcinku Łomża – Szczytno – Olsztyn Wariant 3a
Sieć drogowa zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem oraz bez drogi ekspresowej S16 na odcinku Ełk – Knyszyn i z nowymi odcinkami dróg ekspresowych S66 na odcinku Boćki – Zambrów – Łomża oraz S53 na odcinku Łomża – Szczytno – Olsztyn, a także bez drogi ekspresowej S16 na odcinku Olsztyn – Mrągowo – Mikołajki – Orzysz – Ełk (nie wliczając wybudowanych już odcinków trasy ekspresowej dla roku bazowego 2019) Wariant 4
Sieć drogowa zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem oraz bez dróg ekspresowych S16 na odcinku Ełk – Knyszyn i S19 na odcinku Ploski – Międzyrzec Podlaski – Radzyń Podlaski i z nowymi odcinkami dróg ekspresowych S63 na odcinku Radzyń Podlaski – Siedlce – Ostrów Mazowiecka oraz S53 na odcinku Łomża – Szczytno – Olsztyn Wariant 4a
Sieć drogowa zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem oraz bez dróg ekspresowych S16 na odcinku Ełk – Knyszyn i S19 na odcinku Ploski – Międzyrzec Podlaski – Radzyń Podlaski i z nowymi odcinkami dróg ekspresowych S63 na odcinku Radzyń Podlaski – Siedlce – Ostrów Mazowiecka oraz S53 na odcinku Łomża – Szczytno – Olsztyn, a także bez drogi ekspresowej S16 na odcinku Olsztyn – Mrągowo – Mikołajki – Orzysz – Ełk (nie wliczając wybudowanych już odcinków trasy ekspresowej dla roku bazowego 2019)
W ramach podsumowania prac nad analizą sieciową najkorzystniejsze warianty wynikowe W3aw i W4aw powinny kształtować projektowaną sieć dróg ekspresowych w następujący sposób:
 • Wariant 3aw:
  • Sieć drogowa zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem oraz bez drogi ekspresowej S16 na odcinku Ełk – Knyszyn i z nowymi odcinkami dróg ekspresowych S66 na odcinku Boćki – Zambrów – Łomża oraz S53 na odcinku Łomża – Szczytno – Olsztyn, a także bez drogi ekspresowej S16 na odcinku Mrągowo – Mikołajki – Orzysz – Ełk
   Mapa orientacyjna wariantu 3a proponowanego 0,295 MB

 • Wariant 4aw:
  • Sieć drogowa zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem oraz bez dróg ekspresowych S16 na odcinku Ełk – Knyszyn i S19 na odcinku Ploski – Międzyrzec Podlaski – Radzyń Podlaski i z nowymi odcinkami dróg ekspresowych S63 na odcinku Radzyń Podlaski – Siedlce – Ostrów Mazowiecka (lub Radzyń Podlaski – Siedlce – Zambrów – Łomża) oraz S53 na odcinku Łomża – Szczytno – Olsztyn, a także bez drogi ekspresowej S16 na odcinku Mrągowo – Mikołajki – Orzysz – Ełk
   Mapa orientacyjna wariantu 4a proponowanego 0,295 MB