Odpowiedź od Starostwa w Mońkach na pytania fundacji

Pragniemy państwa poinformować, że otrzymaliśmy odpowiedź od Starostwa Powiatowego w Mońkach na nasze zapytania w trybie dostępu do informacji publicznej.

Jednocześnie informujemy, że:
1. Nieprawdą jest jakoby drzewa przeznaczone do wycinki miały zły stan zdrowotny, były suche lub w jakiś sposób zniszczone. Na 446 drzew przeznaczonych do wycinki takich drzew jest kilkanaście. Reszta to są zdrowe drzewa, nie przejawiające żadnych objawów chorobowych.
2. Nieprawdą jest jakoby drzewa rosły blisko „krawędzi drogi” (jak napisano w piśmie, a zapewne chodzi o krawędź jezdni). Przy Carskiej Drodze pas pobocza wolny od roślinności ma od 3 do 4 m (miejscowo nawet więcej). Drzew rosnących bliżej jest dosłownie kilka i też nie stanowią one zagrożenia dla tych, którzy przestrzegają ograniczenia prędkości do 50 km/h.Wg przepisów minimalny pas pobocza dla drogi klasy zbiorczej może wynosić 1 metr. W przypadku Carskiej Drogi ten parametr jest zachowany z o wiele większym naddatkiem na całej długości od Laskowca do Osowca Twierdzy.
3. Nieprawdą jest jakoby korzenie drzew powodowały spękania nawierzchni na „całej długości drogi”. Zauważone spękania są podłużne lub rzadziej siatkowe i mają typowy charakter uszkodzeń nawierzchni wywołany warunkami atmosferycznymi lub nierównomiernym osiadaniem nasypu. Największe uszkodzenia nawierzchni zaobserwowano na pierwszym odcinku od skrzyżowania z DK65 do pierwszego zakrętu (odcinek około 1 km długości), gdzie droga biegnie na nasypie wysokim na 1-1,5 m, a najbliższe drzewa rosną ponad 5 m od krawędzi jezdni i w dodatku poza nasypem. Przypuszczalnie uszkodzenia nawierzchni na tym pierwszym odcinku są efektem tego, że droga w tym miejscu jest słabo zacieniona i latem warstwa ścieralna zbytnio się nagrzewa, co przy mocno pracującym nasypie może prowadzić do uszkodzeń. Przyczyn pękania wierzchniej warstwy nawierzchni może być więcej, ale na pewno nie są to korzenie drzew.
4. Nieprawdą jest jakoby planowana wycinka poprawiła bezpieczeństwo na tej drodze. Wizualnie szerszy pas korony drogi zachęci automatycznie kierowców do jeszcze szybszej jazdy i wypadków będzie więcej oraz wzrośnie ich ciężkość. To zasada znana drogowcom od czasu, gdy pierwsze pojazdy mechaniczne zaczęły jeździć po drogach. Bezpieczeństwo może poprawić jedynie przestrzeganie ograniczenia prędkości do 50 km/h i egzekwowanie tego.

W załączeniu pismo od Starostwa i zdjęcia Carskiej Drogi wykonane przez nas 10 dni temu dowodzące, że nie ma podstaw (poza kilkunastoma oczywistymi przypadkami drzew suchych) do przeprowadzenia planowanej wycinki. Zresztą oceńcie Państwo sami.