Uchwała Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku w sprawie przebiegu drogi S16 przez Biebrzański Park Narodowy

Rada Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku podjęła uchwałę w sprawie przebiegu drogi ekspresowej S16 przez Biebrzański Park Narodowy. Stanowisko to jest zgodne ze stanowiskiem Fundacji Dla Biebrzy. GDDKiA oddział w Białymstoku powinna poddać analizie wariant alternatywny dla Via Carpatia, omijający park narodowy.