Wystawa zdjęć Julii Popławskiej – Biebrza 2020

Tegoroczny pożar w rejonie Biebrzańskiego Parku Narodowego był jednym z największych z jakim strażacy mieli do czynienia.
Wystawa „Biebrza 2020“, której wernisaż odbył się 27 września w Goniądzkim Ośrodku Kultury jest efektem wizyty Julii Popławskiej, fotografki i dokumentalistki w rejonie Biebrzańskiego Parku Narodowego w sierpniu tego lata.
Projekt „Biebrza 2020“ zrealizowała w ramach stypendium dziennikarskiego Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Współpracę merytoryczną autorka podjęła z Fundacją Dla Biebrzy.
Julia Popławska obserwowała odradzającą się naturę i spotkała tych, którzy walczyli z żywiołem. Autorka spotkała bohaterów zdjęć, ludzi związanych pasją i pracą z rejonem Biebrzy. Dzięki współpracy lokalnych społeczności udało się ochronić cenne przestrzenie Biebrzańskiego Parku Narodowego.
Wystawę będzie można oglądać przez kilka następnych tygodni. Zdjęcia zawisły na powietrzu przed budynkiem Goniądzkiego Ośrodka Kultury. Później można je będzie oglądać w budynku siedziby Biebrzańskiego Parku Narodowego, który objął to wydarzenie honorowym patronatem.


Bohaterowie wystawy fotograficznej „Biebrza 2020“ autorstwa Julii Popławskiej:

Dawid Wójcik – kierownik Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Grzędach

„Przyjechaliśmy na Dębową Górę – a tam ściana ognia na parę kilometrów!“.
„Po tym doświadczeniu już wiemy, że jako człowiek jesteśmy mali wobec żywiołu ognia, trzeba masy siły, sprzętu i ludzi, żeby to opanować.“

Katarzyna Paniucka – OSP Downary

„To był największy pożar w moim życiu, nie tylko moim, ale też starszych strażaków, od niedawna jestem w straży i wszystko przede mną i mam nadzieję, że to ostatni pożar w takiej skali“.
„Co mnie zaskoczyło? To jak szybko przesuwał się pożar, część strażaków nie miała gdzie uciekać i przeskakiwała przez ogień. Zaskoczyło mnie to, jak szybko może zmienić się sytuacja.“
„Ogień jest nieobliczalny, on idzie, może się zakręcić i nagle odejść. Broniliśmy Goniądza. Kładliśmy się na ziemi, żeby zaczerpnąć powietrza, udało nam się wywalczyć, to, że ogień nie przeszedł przez drogę. W tym pomogli rolnicy, którzy zaorali część i w ten sposób nie pozwolili, żeby ogień przeszedł.“

Andrzej Zambrzycki – OSP Goniądz

„Goniądz broniliśmy dwa razy. Ogień miał 4 metry wysokości. Przez ten ogień kilku przeszło. Łatwiej im było przejść, niż zostać. Ogień to żywioł, który niszczy wszystko co napotka.“
„Widać, że przyroda sobie poradziła. Za kilka lat to się wszystko odrodzi.“

Sławomir Świerzbiński – Zastępca Komendanta Straży Parku w Biebrzańskim Parku Narodowym

„Pochodzę stąd. Znam ten teren i byłem przewodnikiem dla strażaków. Ten pożar to była tragedia dla Biebrzańskiego Parku. Wiemy, że pożar został wywołany przez człowieka. Ten co podpalił nie przewidywał, że ogień się tak rozwinie.“
„Ogień to jest to co niesie śmierć dla roślin, zwierząt ptaków na wysokości czterech metrów. Przyroda jakoś sobie z tym poradzi. Wszystko odbija z korzenia i za kilka lat nie będzie po tym śladu.“

Ryszard Bronakowski – mieszkaniec

„Wziąłem pług leśny, który odkłada bruzdę na dwie strony i pojechałem pomagać. Trzeba było nie dopuścić do zapalenia się torfu. Torf może się palić wiele dni i miesięcy. Zorałem bruzdę na około 20 kilometrów. To był mój pomysł, żeby tę bruzdę pociągnąć tyle ile się da. Potrzeba było pomysłu i odwagi. Gdyby nie to, ogień
doszedłby do Kapic.“

Małgorzata Stanek – Fundacja dla Biebrzy

„W trakcie pożaru Fundacja dla Biebrzy udzieliła pomocy OSP oraz PSP w postaci darów żywnościowych i sprzętu przeciwpożarowego, przekazała OSP z Trzciannego specjalistyczny zestaw ratunkowo-gaśniczy, quada Can-Am Outlander 1000 6×6 z modułem szybkiego reagowania. Sprzęt będzie służył do gaszenia pożarów na bagnach, ale i – w razie potrzeby – ratowania ludzi i mienia okolicznych mieszkańców. Wszystko to zostało zakupione z darowizn przekazanych na cele statutowe Fundacji.“
„Zdaliśmy sobie sprawę z wielkiego zapotrzebowania na specjalistyczny sprzęt gaśniczy. Jednocześnie doświadczyliśmy, że nie brak w ludziach poczucia wspólnoty, współdziałania i wielkiej woli do działania w jednym celu – na rzecz wspólnego dobra.“